1. Kryefaqe
  2. Pikëpamje
  3. Kriza e modernitetit

Kriza e modernitetit

image description
Imazhet e modernitetit dominohen nga dëshira e lirisë dhe barazisë. Këto dy vlera kardinale janë tradhtuar prerë nga komunitetet që i mbronin ata, duke i dhënë kuptim dhe formë ekzistencës së tyre, individët tani i nënshtrohen një mekanizmi kaq të madh dominimi dhe vendimi se liria e tyre mbetet thjesht formale. Ata durojnë fuqinë globale të tregut, teknologjisë, komunikimit, pa qenë ndonjëherë në gjendje të ndikojnë në kursin e tyre. Premtimi i barazisë ka dështuar në dy pika: Komunizmi e ka tradhtuar atë duke instaluar regjimet totalitare më vrastare në histori; kapitalizmi e ka minimizuar atë duke legjitimuar pabarazitë më të urryera shoqërore dhe ekonomike në emër të barazisë. Moderniteti shpall të drejtat pa i siguruar në asnjë mënyrë mjetet për ushtrimin e tyre. Kjo përkeqëson të gjitha nevojat dhe vazhdimisht krijon të reja, duke rezervuar aksesin tek një pakicë e vogël, e cila ushqen zhgënjimin dhe zemërimin e të gjithë të tjerëve. 

Sa i përket ideologjisë së përparimit, e cila i përgjigjet pritjeve njerëzore duke ushqyer premtimin e një bote gjithnjë në përmirësim, është në një krizë të thellë. E ardhmja duket e paparashikueshme, nuk ofron më shpresë, dhe tmerrësisht, pothuajse te të gjithë. Çdo gjeneratë ballafaqohet me një botë të ndryshme nga ajo që i njihnin etërit e saj. E kombinuar me transformime të përshpejtuara të stileve të jetesës dhe kontekstit të gjallë kjo qëndrueshmëri e re e bazuar në diskreditimin e baballarëve dhe përvojave të vjetra, nuk prodhon lumturi, por mjerim.

"Fundi i ideologjive" është një shprehje që tregon përuljen historike të tregimeve të mëdha mobilizuese që u materializuan në liberalizëm, socializëm, komunizëm, nacionalizëm, fashizëm dhe më në fund nazizëm. Shekulli i njëzetë i ka bërë thirrje vdekjes për shumicën e këtyre doktrinave, rezultatet konkrete të të cilit ishin genocidi, spastrimi etnik dhe vrasjet masive, luftërat e përgjithshme midis kombeve dhe rivaliteti i përhershëm midis individëve,